Οι νικητές του βιβλίου «Εκείνοι που επιστρέφουν»

Οι νικητές του βιβλίου «Εκείνοι που επιστρέφουν»

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του βιβλίου «Εκείνοι που επιστρέφουν».

Οι νικητές είναι:

Ευαγγελία Πολάκη

Nikoleta Mpougioutaki

Παρακαλούνται οι νικητές να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα με τη σελίδα μας ώστε να ενημερωθούν για το πως θα παραλάβουν το αντίτυπό τους.